Jak nakupovat

Doprava a platba: 

DPD - doručení na adresu: 140 Kč
Zásilkovna - pobočky a boxy: 115 Kč
Osobní odběr Rokycany: ZDARMA
Oprava zařízení, doprava tam a zpět: 260 Kč
Konzultace opravy: ZDARMA

 


Platba převodem na účet, na dobírku (+ 40 Kč) a hotově při převzetí.

Provozovna pro osobní odběr:

HARDSOFT ROKYCANY 
Rokycanova 136, 337 01 Rokycany

Otevírací doba:
PO-PÁ  9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
SO-NE   ZAVŘENO

39 +420 371 727 935, 603 927 681
25  info@hard-soft.cz


Formuláře pro odstoupení od smlouvy a uplatnění reklamace.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE a Formulář k uplatnění reklamace ZDE. 


Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje podmínky a rozsah záruky na základě dodacích listů nebo faktur, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené u firmy Filip Sedláček - HARDSOFT. Reklamační řád je platný, pokud v písemné dohodě není dohodnuto jinak.

2. Podmínky k uplatnění reklamace

Reklamovat lze závady na zboží či chybnou dodávku zboží. K reklamovanému zboží musí být přiložen popis závady a kontaktní osoba, s kterou lze případně projednat podrobnosti. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje odběratel podpisem dodacího listu, popř. daňového dokladu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

3. Záruční podmínky

a) Doba záruky začíná dnem vystavení dodacího a záručního listu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje.

b) Záruční doba je 24 měsíců.

c) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

d) Odběratel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího. Zboží musí být (pokud je to možno) v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, dokladů (včetně záručních listů dodávaných výrobcem/distributorem), kabelů, disket a ostatního příslušenství. Ke každé položce prosím připojte kopii dodacího listu, přesný popis závady, popř. ukázkový výtisk potvrzující závadu spotřebního materiálu.

e) Reklamované zboží zaslané kupujícím na náklady prodávajícího nebude prodávajícím přijato a bude vráceno zpět na náklady a riziko kupujícího.

f) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  1. porušením ochranných pečetí a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou,
  2. mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou,
  3. bylo-li zboží používáno v podmínkách, které neodpovídá svými parametry běžnému kancelářskému prostředí,
  4. bylo-li v zařízení použito neoriginálních spotřebních materiálů dodaných jinými prodejci
  5. zboží nebylo pořízeno u firmy Filip Sedláček - HARDSOFT
  6. zboží bylo poškozeno živly
  7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (u speciálního zboží může být dokumentace pouze v anglickém jazyce),

g) Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce a to pouze na stejnou závadu, jež se projevila před opravou.

h) Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem mající stochastický charakter; prodávající neodpovídá za ztrátu dat vzniklou v důsledku poruchy zařízení pro ukládání dat. Před předáním počítače nebo jakéhokoliv média s nahraným software je povinností kupujícího si zálohovat data. Za případnou ztrátu, zneužití nebo poškození dat neneseme odpovědnost.

h) Uznáním reklamace zboží typu zařízení pro ukládání dat (pevný disk a ostatní záznamová media) nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody vzniklé ztrátou dat způsobenou vadou zařízení.

i) Pozáruční opravy provádí společnost za úplatu jako službu.

4. Postup reklamace

Reklamace je nutno oznámit ihned po zjištění závady. Popis závady je nutno dodat v písemné podobě. Zboží je nutno zaslat zpět prodávajícímu. Reklamace je vyřízena v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30-ti dnů. Pokud nelze reklamaci vyřídit do 30-ti dnů, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu ve formě dobropisu. Dobropis se vystavuje v ceně a DPH, za kterou bylo reklamované zboží dodáno.

Zboží na reklamaci můžete zaslat nebo dovézt na adresu :

HARDSOFT
Rokycanova 136
337 01 Rokycany